Nextstepca

Next Step Learning Canada
ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
Educational Consultant ที่จะช่วยให้การศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

Vision
Next Step Learning อยากมีส่วนร่วมที่จะช่วยแนะนำ นำพา น้องๆเด็กนักเรียนเยาวชนไปร่วมการหาความรู้ในและนอกห้องเรียนในต่างแดน ณ ประเทศ แคนาดา ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่มีระบบการศึกษา ยอดเยี่ยม 1ใน 5ของเลือก และ มาตรฐานคุณภาพชีวิต ของผู้คน ที่สูง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เมืองงดงาม ระบบการบริการจัดการ ระบบสาธารณสุขดีเยี่ยม รัฐให้ความสำคัญ และใส่ใจต่อประชากร และ ยินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติเข้ามา เพื่อเรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรมของแคนาดาในแง่มุมต่างๆ

Mission
พยายามดำเนินการจัดหา รูปแบบการเรียน กิจกรรมทึ่เป็นประโยชน์มีความรู้ จัดหากิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนทั้งกีฬา สันทนาการ ที่จะพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพมากที่สุด
มุ่งสู่ Culturally Intelligent Leadership. (IQ EQ CQ HQ SQ) เราพยายามออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ให้เข้าตามความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนมากที่สุด

Next Step Learning 
   เราสัมผัสและจะส่งต่อประสบการณ์ตรงจากการเรียน และการอยู่ใช้ชีวิต ที่ Victoria British Columbia. เราจะแก้ปัญหาและเดินก้าวไปพร้อมๆๆกับนักเรียน แทนผู้ปกครองทุกท่าน

   เมืองวิคตอเรีย เป็นเมืองหลวงของมณฑลบริทิชโคลืมเบียเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เต็มไปด้วยประวัติ/ศาสตร์ ท่ามกลางความสวยงาม ของธรรมชาติ มากมาย เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยว สนใจเป็นอันดับต้นของโลก เหมาะกับการพักผ่อนช่วงหยุด ระยะยาว เป็นเมืองชายฝั่งติดทะเล สะดวกในการข้ามไปทั้งแวนคูเวอร์ และซีแอทเทิล อเมริกา
   วิคตอเรียเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของแคนาดาฝั่งตะวันตก และที่สำคัญ เป็นเมืองทึ่ไม่หนาแน่นเกินไป ผู้คนจิตใจดี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจต่อกัน ความปลอดภัยสูง เหมาะกับการเติบโตทางด้านการศึกษามาก (ประสบการณ์ตรงที่ได้สัมผัสมา)

โปรแกรมที่มี สำหรับ Victoria British Columbia

🇨🇦 Summer Program Victoria British Columbia 
เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนขาวแคนาเดียนและนานาชาติ และกิจกรรมสันทนาการที่น่าสนใจ ตลอดโครงการ
ที่เมือง Victoria British Columbia พักกับHostตลอดโปรแกรม
🇨🇦 High School Program Exchange
1year / Long Term
🇨🇦 English Course
ระยะสั้น 1-5เดือน

ระยะยาว 6เดือนขึ้นไป

🇨🇦 โปรแกรมเตรียมความพร้อม ATP Academic Transition Program
เรียนกับสถาบันการศึกษา ของเขตการศึกษา วิคตอเรีย ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ เพื่อปรับภาษา พื้นฐานรายวิชา ทั้ง Math Science Social Studies เป็นการเตรียมตัวเพื่อเตรียมเข้าต่อในระดับ High School ที่นักเรียนจะเข้าในภาคการศึกษาต่อไป ซึ่งจะมีการทดสอบจะจัดคลาสทึ่เหมาะสมให้นักเรียนทุกคน และสามารถโอนหน่วยกิตไปยังโรงเรียนในแต่ละเขตที่นักเรียนสนใจได้ทันทีทางระบบการศึกษา ของแคนาดา มีความยืดหยุ่นให้ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานการศึกษาที่ต่างระดับของนักเรียนนานาชาติมาก

🇨🇦 List of Schools Partnerships in Victoria British ColumbiaVictoria High School
Oak Bay High School
Esquimalt High School
Mount Douglas Secondary School
Lambrick Park Secondary School
Reynolds Secondary School
นอกจากนี้ Next Step Learning มีการจัดนำเที่ยว. Vacation Trip Learning สำหรับนักเรียน นำเที่ยวในแบบที่แตกต่างเพลิดเพลินด้วยโปรแกรมมากมาย กิจกรรมเสริมทักษะ / คัดกิจกรรมที่ดีของนักเรียนแคนาเดียน มาให้น้องนักเรียนชาวไทยได้ประสบการณ์เช่น เดียวกันได้ อาทิเช่น Arts Class / Ceramic Class /Recreation Class

📌Education is our passport to the future, For tomorrow belongs to the people who prepare for it today  ; Malcom X
📌The more that you read,the more things you will know, the more that you learn , the more place you will go  ; Dr Suess
❤️💐🍁เราดูแล และเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ที่จะดูแลนักเรียน ลูกๆๆของคุณอย่างใส่ใจ ตั้งใจและใกล้ชิดที่สุด
Next Step Learning:
❤️💐🍁มาสร้างก้าวต่อไปของลูกด้วยกันเพราะทุกก้าวคือสิ่งที่น่าเรียนรู้และเป็นประสบการณชีวิตที่มีคุณค่าน่าจดจำของครั้งหนึ่งในชีวิต.

Mount Douglas
Secondary School

Oak Bay High School

Our Partnership in Toronto, Ontario William Academy Cobourg Campus

 New our Destinations
in South East Asia
Singapore
ข่าวสารกิจกรรม เปิดรับสมัครตัวแทนนักเรียนร่วมแคมป์ เรียนกิจกรรม กับโรงเรียนในสิงคโปร์

Victoria International Education is part of the Greater Victoria School District and has been providing quality international education experiences since 1992.

FB Next Step Learning
☎️ 081 8109058
Nextsteplearning Co.,Ltd.

© Copyright 2022 Nextstepca.com