Nextstepca

Next Step Learning Canada
ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
Educational Consultant ที่จะช่วยให้การศึกษาต่อที่ประเทศแคนาดาเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

Vision
Next Step Learning อยากมีส่วนร่วมที่จะช่วยแนะนำ นำพา น้องๆเด็กนักเรียนเยาวชนไปร่วมการหาความรู้ในและนอกห้องเรียนในต่างแดน ณ ประเทศ แคนาดา ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่มีระบบการศึกษา ยอดเยี่ยม 1ใน 5ของเลือก และ มาตรฐานคุณภาพชีวิต ของผู้คน ที่สูง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เมืองงดงาม ระบบการบริการจัดการ ระบบสาธารณสุขดีเยี่ยม รัฐให้ความสำคัญ และใส่ใจต่อประชากร และ ยินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติเข้ามา เพื่อเรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรมของแคนาดาในแง่มุมต่างๆ

Mission
พยายามดำเนินการจัดหา รูปแบบการเรียน กิจกรรมทึ่เป็นประโยชน์มีความรู้ จัดหากิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนทั้งกีฬา สันทนาการ ที่จะพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพมากที่สุด มุ่งสู่ Culturally Intelligent Leadership. (IQ EQ CQ HQ SQ) เราพยายามออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ให้เข้าตามความต้องการของผู้ปกครอง และนักเรียนมากที่สุด

โปรแกรมที่มี สำหรับ Victoria British Columbia

Summer Program Victoria British Columbia 
เรียนภาษาอังกฤษร่วมกับนักเรียนชาว
แคนาเดียน และนานาชาติ และกิจกรรมสันทนาการที่น่าสนใจ ตลอดโครงการ

ที่เมือง Victoria British Columbia พักกับ Host ตลอดโปรแกรม
High School Program Exchange
1year / Long Term
English Course
ระยะสั้น 1-5 เดือน

ระยะยาว 6 เดือนขึ้นไป

Academic Transition Program (ATP):
โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนจริง ในโปรแกรมนี้นักเรียนจะได้เรียนกับสถาบันการศึกษา ของเขตการศึกษา Victoria ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ เพื่อปรับภาษา พื้นฐานรายวิชา ทั้ง Math, Science, หรือ Social Studies เพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าต่อในระดับ High School เมื่อเรียนจบโปรแกรมนี้แล้ว นักเรียนจะสามารถโอนหน่วยกิตไปยังโรงเรียนในแต่ละเขตที่นักเรียนสนใจได้ทันที

List of School Partnerships in Victoriaม British Columbia:
Victoria High School
Oak Bay High School
Esquimalt High School
Mount Douglas Secondary School
Lambrick Park Secondary School
Reynolds Secondary School

นอกจากนี้ Nextstep Learning มีการจัดนำเที่ยวที่จะทำให้นักเรียนได้เพลิดเพลินด้วยโปรแกรมมากมากับ กิจกรรมเสริมทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการ Hiking, Ice Skating, Ceramic Class และ กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
"เพราะทุกก้าวคือการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าน่าจดจำของครั้งหนึ่งในชีวิต"

Why Study in Canada as an international student?
When you study in Canada, you invest in your future.
Canada's college and university degrees are recognized worldwide. Tuition fees are among the lowest in English speaking countries.Your may be able to stay and work in Canada after you graduation. The possibilities are endless!

Top reasons to study in Canada
Discover the many reasons why international students choose to study in Canada.

A quality education
Learn more about the high quality education options you'll find in Canada.

Mount Douglas Secondary School

Oak Bay High School

Our Partnership in Toronto, Ontario William Academy Cobourg Campus

 New our Destinations in South East Asia
Singapore
ข่าวสารกิจกรรม เปิดรับสมัครตัวแทนนักเรียนร่วมแคมป์ เรียนกิจกรรม กับโรงเรียนในสิงคโปร์

Victoria International Education is part of the Greater Victoria School District and has been providing quality international education experiences since 1992.

FB Next Step Learning
☎️ 081 8109058
Nextsteplearning Co.,Ltd.

    - Education is our passport to the future, For tomorrow belongs to the people who prepare for it today  ; Malcom X
    - The more that you read,the more things you will know, the more that you learn , the more place you will go  ; Dr Suess

© Copyright 2023 Nextstepca.com